fbpx

FOGPÓTLÁSOK

FOGPÓTLÁSOK

A fogpótlás jelentőségéről kevesen rendelkeznek megfelelő információkkal, hiszen a foghiányok rövidtávú következményei nem járnak különösebb panasszal, és a páciensek hamar elfogadják egy-egy fog hiányát.

A FOGHIÁNY KEZELÉSE

Ha már semmilyen módon nem lehet megmenteni az adott fogat, az iDentity Clinic szakemberei a fogeltávolítás után azonnal felhívják a páciens figyelmét a foghiány lehetséges negatív következményeire és a pótlás rendkívüli jelentőségére. Minél régebb óta áll fenn ugyanis a fogatlanság, annál nehezebb feladat a hiányzó fogak pótlása.

A foghiány hosszútávon káros “láncreakciót” indíthat be a szájüregben, aminek helyreállítása már jóval összetettebb és költségesebb beavatkozást igényel. Gyakran előfordul, hogy az akár anyagi, akár a beavatkozások összetettsége miatt hozott kompromisszumok egy soha véget nem érő folyamathoz vezetnek.

Természetesen sosem késő elkezdeni a fogazat helyreállítását. Szakorvosaink akár több kezelési terv készítésével is igyekeznek megtalálni a páciens számára optimális megoldást. Fő szempontként minden esetben az illető egészségének és életminőségének helyreállítását, illetve javítását tartják szem előtt.

A FOGHIÁNY HOSSZÚTÁVÚ KÖVETKEZMÉNYEI

A szomszédos fogak elvándorlása

Ha egy fogív egysége megbomlik és valahol egy rés keletkezik az úgynevezett “kontaktpont rendszerben”, a hiányt határoló fogak szomszédos támaszték hiányában elvándorolnak.

A szomszédos fogak tengelyállása megváltozik

A foghiány melletti fogak gyakran nem csak elvándorolnak, hanem tengelyállásuk is megváltozik, vagyis ”bedőlnek”. Ekkor a fogakra ható rágóerő már nem a hossztengelyükkel párhuzamos, így maga a rágás is tovább dönti a fogakat, ami akár ezen fogak elvesztéséhez is vezethet.

A foghiánnyal szembeni állcsontban lévő fog “kinövése”

Ha például az alsó állcsonton hiányzik az egyik rágófogunk, akkor a felső állcsontban a vele szemben lévő fog az évek során lassan elkezd kinőni a csontból olyan “párt” keresve, amivel a legfőbb funkcióját, a rágást el tudja végezni. Ha a hiányzó fog nincsen pótolva, akkor ezek a fogak akár olyannyira is kinőhetnek az állcsontból, hogy ráharapnak a szemben lévő fogínyre, vagy akár elveszítve a megfelelő tartószerkezetet, meg is lazulhatnak. Ilyen extrém esetekben olykor már csak ezen elongálódott fogak eltávolításával vagy korona készítésével lehet kellő helyet teremteni a hiányzó fog pótlására.

A megmaradt fogazat harapási túlterhelődése

Anatómiailag a felnőtt fogazatot 28 vagy 32 fog alkotja. Ehhez a rágófelülethez akár 800 Newton rágóerő is társulhat, ami 80 kg-nak felel meg. Azáltal, hogy fogainkat elveszítjük, a rágóterhelés nem csökken, és ugyanaz az erő oszlik el kevesebb fogon. Ez a fajta túlterheltség gyakran okoz fogfájást, ízületi rágóizom fájdalmat, amit helytelen diagnózis esetén gyakran gyökérkezeléssel próbálnak ellátni.

A megmaradt fogazat túlterhelésből fakadó kopása

A fogak túlterheltsége nem csak fájdalmat okozhat, de a megmaradt fogak fokozott kopásához is vezethet. Ez leggyakrabban a frontfogak területén észlelhető, de az oldalsó rágófogak felszíne is lapossá, kopottá válik. Extrém fokú kopás esetén a fogideg közel kerülhet a külvilághoz és érzékenységgel jelzi, hogy valami nincsen rendben.

Az állcsontgerinc felszívódása

Azon a helyen, ahol a fogat eltávolították, az állcsont nem kap további terhelést, amit a szervezet úgy érzékel, hogy a csontszövet szükségtelenné vált, ezért az felszívódik. A csökkent mennyiségű csontkínálat olykor elkerülhetetlenné teszi a csontpótló beavatkozásokat implantációs fogpótlások során, de nehezíti az egyéb fogművek elkészítését is.

A harapási magasság megváltozása

Főként a hátsó, rágórégióban jelenlévő foghiányok esetén a harapási magasság meg tud süllyedni, ami által nincs elegendő hely egy fogpótlás elkészítéséhez. Ezekben az esetekben gyakran a meglévő fogakat is szükséges valamilyen formában kezelni: olykor koronákat, vagy ún. “tabletop” betéteket, esetleg direktfelépítéseket (töméseket) készíteni az éli és rágófelszínekre, hogy vissza lehessen állítani az eredeti harapási magasságot.

A csökkent rágófunkció miatti emésztési zavarok

A rágóapparátus az emésztőrendszer “kapuja”. A hiánytalan és egészséges fogazat elengedhetetlen a megfelelő táplálkozáshoz és emésztéshez. Hiányos fogazat esetén az emésztés első fázisa a táplálék őrlése, emészthetővé tétele elmarad. Ez hosszú távon további emésztési zavarokhoz vezethet, akár gyomorfekély vagy daganatos elváltozások primer oka is lehet.

Esztétikai hátrányok

Ugyan a foghiányok esztétikai hátrányai már rövid távon is jelentkeznek, de a fent felsorolt következmények miatt a fogazat esztétikája folyamatosan romlik. Ez nem csak a fogazaton, de az arcon is jelentős változásokat okozhat: bizonyos ráncok mélyülnek, az állcsúcs előretolódik, hangsúlyosabbá válik, így az arcprofil öregebbnek látszik.

RÖGZÍTETT FOGPÓTLÁSOK

Ebbe a kategóriába azok a nem kivehető, fix megoldások tartoznak, amelyek a saját fogak erejéhez és kényelméhez a legközelebb állnak. Ezeknek két csoportját különböztetjük meg: az implantátumokon rögzített (korona, híd) és a fogakon rögzített (inlay / betét, korona, híd, stb.) fogpótlásokat.

Implantátumokon rögzített fogpótlások

Egyfogas foghiány esetén általában ez a legjobb megoldás, főként azért, mert alkalmazásánál nem szükséges a szomszédos ép fogakat lecsiszolni és koronával ellátni. További előnyei:

 • Mivel ilyenkor különálló fogat készítünk, probléma esetén elegendő csak ezt kezelni, és nem kell egy több tagból álló hidat eltávolítani és újra elkészíteni.
 • Az implantációknál mindig csavar rögzítésű fogpótlást készítünk, ami azt jelenti, hogy rendelői körülmények között bármikor eltávolítható, kijavítható és visszacsavarozható, ezáltal könnyen szervizelhető megoldást biztosít.
 • A foghiány miatt megnövekedett rágóterhelés nem csak a meglévő fogakra hárul, hanem az újonnan létrehozott pillére is, így jobban eloszlik a rágóerő.
 • Könnyebb a fogpótlás tisztíthatósága, mivel minden esetben fogselyemmel és fogköztisztító kefével is könnyedén hozzáférhető területeket alakítunk ki.
 • A már behelyezett implantátum megfelelő szájhigiéne és rendszeres kontrollok mellett akár életre szóló megoldás lehet, és szükség esetén a jövőben bármikor felhasználható egy új, más típusú fogpótlás elhorgonyzására (például egy hídhoz).

A fent felsorolt előnyök szinte mindegyike igaz a rövid fesztávú hidak esetében is.

Ha páciensünk minden fogát elveszítette, és elzárkózik a kivehető protézisektől, megfelelő csontkínálat esetén vagy csontpótló beavatkozások segítségével implantátumra rögzített csavar rögzítésű fix fogsort készítünk számára. Ezt 4 („All-on-four”) vagy 6 („All-on-six”) darab implantátumra rögzített nagy fesztávú hidak segítségével oldjuk meg.

Fogakon rögzített fogpótlások

 • Koronák, betétek (inlay, onlay, overlay, tabletop): Ha egy fogat nem kell eltávolítani, de korábban gyökérkezelve volt, vagy gyökérkezelés nélkül is olyan mértékű a fogszövet hiány, hogy szájban direkt módon nem helyreállítható, akkor fogtechnikai restaurátumot, koronát vagy betétet kell készíteni.
 • Híd pótlás: A foghiányok klasszikusnak tekinthető megoldása. Ha a hiányt határoló fogak már koronázva vannak, esetleg nagy méretű tömésekkel ellátottak, gyökérkezeltek, tengelyállásuk vagy pozíciójuk nem megfelelő, célszerű lehet a hídpótlás mellett dönteni.
 • Kombinált munkák: Bizonyos foghiányok esetében precíziós rögzítőelemekkel tudunk részleges kivehető protézist nagy erővel rögzíteni egy megmaradt fogakon elhorgonyzott hídhoz. Ez nagyobb kiterjedésű foghiányok esetén anyagilag kedvezőbb megoldást nyújthat.
 • Adhezív hidak: ritka esetben, általában front fogaknál készíthető olyan speciális híd, amelyhez nem szükséges a szomszédos fogak lecsiszolása. Ilyenkor megfelelő ragasztó anyag alkalmazásával a szomszédos fogak szájpadlás vagy nyelv felőli oldalára ragaszthatjuk a hidat. Ezek a megoldások általában csak ideiglenes jellegűek.
 

KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK

Elhorgonyzás nélküli kivehető fogpótlások (totál protézisek)

Ha anyagi korlátok miatt vagy esetleges anatómiai okoknál fogva nem lehetséges az implantáció, az egyetlen megoldás a hagyományos műfogsor vagy protézis. Ezen fogpótlások stabilitása általában messze elmarad a rögzített vagy stabilizált fogpótlásoktól, és rágóerejük is jóval gyengébb, de a körülményeknek megfelelően igyekszünk a legnagyobb stabilitást elérni. Ezekben az esetekben általában műfogsor rögzítő krém használata is szükségessé válik.

Implantátumokon vagy fogakon elhorgonyzott kivehető fogpótlások (protézisek)

Implantációs megoldással gyakran tudunk akár már meglévő műfogsorokat stabilizálni, rögzíteni. Ennek számos típusa elérhető, így minden esetben a páciens körülményeinek megfelelően választjuk ki a rögzítő elemeket.

Gyakran a legjobb megoldást az úgynevezett teleszkópos protézisek biztosítják. Ezeknél a megmaradt fogakra készítünk ún. teleszkópkoronákat, amelyekre egy speciális, teljes fogsor illeszkedik oly módon, hogy a fogakra készített primer koronák és a protézisben lévő rejtett szekunder koronák teleszkóp szerűen, rendkívül precízen egymásba csúsznak. Ennek a típusú fogpótlásnak a legnagyobb előnye, hogy anyagilag kedvező, és végleges megoldásnak tekinthető, hiszen ha a protézis alatt lévő fogakat esetleg el kell távolítani, a teljes fogsor tovább funkcionál elhorgonyzás nélküli fogsorként. Általában idős páciensek esetében javasolt, akiknél állcsontonként 1-6 fog áll rendelkezésre, és nem kivitelezhető az implantáció.

Az úgynevezett részleges fémlemezes kapcsos protézisek akár 1 foghiány pótlására is alkalmasak de nagyobb foghiányt is könnyedén pótolnak. Amennyiben a páciens foghiányokkal rendelkezik, de anyagilag nem tudja vállalni egy komolyabb kezelés költségeit, ez a megoldás egy gyors és olcsó hosszútávú átmeneti megoldásként szerepelhet, hogy a foghiányok hosszútávú következményeit elkerüljük addig amíg egy tartós megoldás kivitelezhetővé válik.

FOGPÓTLÁSOK ANYAGAI

Rendelőnkben minden fogpótlásunkat a legkorszerűbb és legtartósabb anyagokból készítjük.

Lézerszinterezett CAD/CAM fémkerámia megoldások

Nagy fesztávú vagy sok fogra terjedő hiányok esetében anyagilag valamivel kedvezőbb megoldást jelenthet a fém vázra készült porcelán leplezésű fogpótlás. Az ilyen típusú koronákat vagy hidakat azonban sérülékenységük, fémtartalmuk és alacsonyabb szintű esztétikájuk miatt inkább hosszútávú ideiglenes megoldásként javasoljuk.

Cirkónium fogpótlások

Mára már rendkívül népszerű és gyakori megoldás a nagy szilárdságú cirkónium-dioxid kerámia alkalmazása a fogorvoslásban. Általános előnyei a következők:

 • Magas esztétika a nagyfokú fényáteresztő képességének (transzparenciának) köszönhetően.
 • Rendkívül precíz illeszkedés a számítógépvezérelt CAD/CAM technológiának köszönhetően.
 • Non-allergén, úgynevezett bioinert anyag, amely nem vált ki allergiás reakciót a szervezetben.
 • Szövetbarát anyag (biokompatibilitás): a fogak körüli lágyszövetek és a fogíny teljesen gyulladásmentes állapotban illeszkedik a cirkóniumhoz.
 • Hosszú élettartam: a precíz illeszkedésből és a biokompatibilitásból fakadóan jóval kisebb az esélye, hogy a fogpótlás alatt a fog elszuvasodjon vagy parodontitis (fogágybetegség) alakuljon ki.
 • Szájban javítható: ha a porcelánnal leplezett cirkónium fogmű megsérülne, fémváz hiányában a porcelánréteg alatt ez nem okoz különösebb esztétikai problémát, és szerencsés esetben tömőanyaggal kiegészíthető, kijavítható.
 • Ha hidat készítünk belőle, és a jövőben a híd egy részét le kell vágni, ez különösebb hátrányok nélkül megoldható, és a híd megmaradó része tovább funkcionálhat a szájban.
 • Nagy szilárdságú anyag, akár a fémkerámiánál is tartósabb. Porcelán lepelzés nélküli formájában erős harapású, akár bruxáló (fogcsikorgató) páciensek esetében is biztonsággal alkalmazható.
 • Nincs galván hatás: Nagyon ritka esetben, ha több különböző típusú fém fogpótlás van a szájban előfordulhat, hogy a páciens “elektromos ízt” érez. A cirkónium fogpótlások esetében ez a jelenség nem tapasztalható.
 • Remekül alkalmazható implantációknál, és kiváló megoldás repedezett, töredezett, fogíny körüli gyulladást okozó korábbi fogpótlások cseréjére is.

Préskerámia

Teljes porcelán megoldás elsősorban esztétikai területeken. A préskerámia fogpótlások a legmagasabb esztétikával rendelkeznek, mivel anyagszerkezetük nagyon közel áll a természetes fogakéhoz. Hátrányuk azonban, hogy nem olyan kemények, mint a cirkónium pótlások, ezért a rágórégióban inkább csak kisebb kiterjedésű betétek, szóló koronák esetében javasoltak.

Arany

Sokakban már csupán az arany szó ellenérzéseket válthat ki, ha fogakról beszélünk, mások pedig pont különleges esztétikája miatt keresik ezt a fogpótló anyagot. Tudni kell, hogy az arany továbbra is az úgynevezett “legszájállóbb” anyag. Antibakteriális hatása szinte nullára csökkenti a fogmű melletti másodlagos szuvasodások esélyét. Kopásállósága megegyezik a saját fogakéval. Hátsó fogaknál a rágórégióban szinte észrevehetetlen, és a legmegbízhatóbb anyagként tartják számon fogművek készítéséhez. Legfőbb hátránya az, hogy aranyárban mérik.

Küldjön üzenetet!

Küldje el üzenetét, írja meg mikor lenne a leg megfelelőbb Önnek a kezelés. Kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Elérhetőségek

Telefonszám:
+36 70 733 5333
Cím:

1117 Budapest, Móricz Zsigmond Körtér 15.
3. emelt 8. ajtó • Kapucsengő: 31

Kérjen ingyenes visszahívást

Kollégánk 24 órán belül (munkanapon) felveszi Önnel a kapcsolatot!